Home

FAQ

Mi a Filumena egyesület?

A Filumena egy keresztény jótékonysági szervezet. Fő tevékenységi köre a következő:

Első lépésben keresztény művészeket szeretne megnyerni az egyesület céljainak támogatására. E művészek azzal támogatják a szervezetet, hogy lemondanak műveik, vagy azok egy részének, ill. egyes műalkotásoknak a reprodukciós jogáról (Vagyis annak jogáról, hogy az alkotásokból képeslapok, naptárak, stb. készüljenek). Arra is lehetőség van, hogy csupán a jogok egy részéről mond le a művész. Pl. a magyarországi többszörösítési jogokat megtartja ill. egyéb úton értékesíti, míg a külföldi többszörösítési jogot átadományozza a Filumena-nak. Az átadományozás minden naptári év végével visszavonható.

Az eredti műalkotás természetesen a művész kezében marad és arról saját meglátása szerint rendelkezik. (pl. eladja)

Az így átruházott jogokat a Filumena értékesíti és az ebből nyert bevételeket használja fel az alapszabályzat előírásának megefelelően gyermekek ill. magzatok érdekeit keresztény szellemben képviselő intézmények támogatására. A Filumena egy non-profit szervezet, tehát a bevételeknek a működési költségeken felüli részét teljes egészében a fentiek szerint használja fel. A pénz felhasználásáról a Filumena az éves taggyűlésen számot ad.

Mit jelent az egyesület neve?

Szent Filumena a 3 században élt vértanú volt. Élettörténete elolvasható a Szent Filumena című oldalon. A név körülbelül így fordítható: a fény gyermeke. Az egyesület az ő védnöksége alá helyezte magát, mert célja a gyermekek ill. magzatok elvezetése a Fényhez, vagyis Jézushoz.

Kik állnak a Filumena mögött?

A Filumenát fiatal keresztények alapították 2005 Decemberében. Mivel az alapító tagok ma Németországban élnek, az egyesület itt került hivatalos bejegyzésre.

Bár az alapító tagok ma Németországban élnek, állampolgárságukat illetően már kezdettől fogva nagyon nemzetközi az egyesület. Az alapítótagok között vannak németek, magyarok, franciák és spanyolok. Az egyesületnek tagja lehet bárki, aki a keresztény értékek szerint alakítja életét és az egyesület célkitűzéseit támogatja.

Milyen művészekre számít a Filumena?

A Filumena a műalkotások reprodukciós jogait értékesíti. Erre természetesen festmények, rajzok, grafikák, stb. a legalkallmasabbak. Egyéb művészeti ágak később úgyszintén érdekessé válhatnak.

Mi érdeke lehet egy művésznek, hogy támogassa a Filumenát, ill. annak tagja legyen?

A Filumena egy karitativ jellegű szervezet.  Támogatása tehát elsősorban úgyszintén egy a keresztény ideálokon alapuló karitativ tevékenység.

Az alapgondolat azon nyugszik, hogy a támogató művészek egy olyan jogról mondanak le, mellyel maguk tán soha nem is éltek volna, a Filumena viszont közventlen értéket tud nyerni belőle. Sok művész soha nem értékesíti a reprodukciós jogot, ill. azt csak belföldön teszi meg. A külföldi piac sokak számára nehezen elérhető. A Filumena viszont pont az Európa szerte történő értékesítésből nyer plussz értéket. Tehát a művész viszonylag kis lemondással tud egy jótékonysági célt szolgálni.

Közvetve a  művész saját előnyt is meríthet jogainak átadományozásából: képei megjelennek a reprodukciós jogokat értékesítő cég, a „Christian ART Gallery” honlapján: www.christians-art-gallery.com. A Filumena elképzelése szerint ez az internetes galéria idővel kerresztény műalkotások egyik szinvonalas forrásává válik. Ezáltal a  művész könnyen elérheti a potenciális érdeklődőket, esetleges vevőket. (A Filumena csupán a reprodukciós jogokat értékesíti. Az eredti műalkotás természetesen a művész kezében marad és arról saját meglátása szerint rendelkezik.) Továbbá a Filumena célja, hogy az őt támogató ill. tagjai közt tudott művészeket egymással kapcsolatba hozza. Így a Filumena keresztény művészek egy szellemi otthonává válhat.

Hogyan történik a reprodukciós jogok értékesítése?

A jogok értékesítésével a Filumena nem maga foglalkozik, hanem ezzel a „Christian ART Gallery” nevű profitorientál céget bízza meg. A „Christian ART Gallery” első lépésben népszerűsíti a műveket a saját honlapján: www.christians-art-gallery.com A fotók egyrészt letölthetők innen a jogdíly megfizetése ellenében, másrészt  a „Christian ART Gallery” kapcsolatokat alakít ki keresztény kiadókkal és ezekkel köt szerződést. A bevételek a Filumena és a „Christian ART Gallery” közti szerződés értelmében  Filumenát illetik meg.

Kiket támogat a Filumena?

A Filumena alapszabályzatának megfelelően a gyermekek ill magzatok érdekeit keresztény szellemben képviselő szervezeteket támogat. Új egyesület lévén még kialakulóban a támogatandó szervezetek köre. Ebben további ötletekért hálás a vezetőség! Az éves taggyűlésen a vezetőség számot ad a pénz felhasználásáról.

Visszavonható az egyszer átadományozott reprodukciós jog?

Természetesen! Az átadományozás először 3 évre történik, de 3 hónapos felmondási idővel visszavonható minden naptári év végére. Ha a jogtulajdonos (művész, ill. a jogok tulajdonosa) a három év végén nem nyilatkozik másként, úgy az átadományozás meghosszabbodik egy további évvel. Ugyanez érvényes ezután minden év után.

A Filumena vezetősége

2006 Február

Művészek
FAQ
Szent Filumena
Kapcsolat